Ivana Stefanović 3. april, 2018.

Ivana stefanovic Trepetalo iz Trogira

Regionalni žiri u sastavu Mileta Prodanović (Beograd), Veljko Krulčić (Zagreb), Irina Subotić (Beograd), Ana Kotevska (Beograd) i Zorica Jevremović Munitić (Beograd), dodelili su multimedijalu nagradu „Ranko Munitić“ za 2018. godinu Ivani Stefanović, kompozitoru, književniku i teoretičaru medija.

„Ova multimedijalna umetnica deluje više decenija u Jugoslaviji i Srbiji kao kompozitor, književnik i teoretičar. Njena medijska osobenost je pre svega u tome da je retkost da neki kompozitor tako iznimno piše, misli u literaturi, a da kao literata doseže u komponovanju takve vrhunce“, navodi se između ostalog u obrazloženju nagrade… radio-dramski projekt „Veliki kamen“, knjige „Muzika od ma čega“, „Put u Damask“, „Privatna priča“…

„Imati stil – najkraća je formula za odgonetanje odličja ove umetnice. U svemu što radi – komponuje, piše, esejizira – prepoznaje se ona ista fina, laka ruka koja stvara začudne oblike, iskazuje nesvakidašnje ideje. Izbor motiva o kojima raspravlja je uvek na granici moguće dopustivog koji autorka prekoračuje snažnim akordom svog neutaživog bića za lepotom“


Nagrada se dodeljena 3. aprila, na dan rođenja Ranka Munitića u prostoru „Centra za medije Ranko Munitić“, uz prisustvo velikog broja Ivaninih prijateja i poštovaoca dela Ranka Munitića.